RADÓN SK

O firme

Certifikáty

PRIESKUM RADÓNOVÉHO RIZIKA

SÚVISIACE PRIESKUMY

Odbor činnosti :
2b/ geológia
2/m odpadové hospodárstvo
Oblasti činnosti :
3/d líniové stavby
3/g stavby pre odpadové hospodárstvou
3/m výstavba objektov na rekreáciu a cestovný ruch

 

© 2012 RADÓN SK, spol. s r.o., Kostiviarska cesta č. 4, 974 01 Banská Bystrica :: Design and programing by ManyOK :: Valid CSS and XHTML 1.0 Strict