RADÓN SK

Kontakt


Sídlo spoločnosti:

RADÓN SK, spol. s r.o.
Kostiviarska cesta č. 4
974 01 Banská Bystrica


Mobil: 0907 848 029

tel./fax.: 048 428 51 54

e-mail: radonbb@hes-comgeo.sk


Doplňujúce údaje:

IČO: 36046027
Registrácia: OR OS Banská Bystrica, vložka č. 6867/S
DIČ: 2021587161
Bankové spojenie: 4280011908/3100
Nie sme platcami DPH 
© 2012 RADÓN SK, spol. s r.o., Kostiviarska cesta č. 4, 974 01 Banská Bystrica :: Design and programing by ManyOK :: Valid CSS and XHTML 1.0 Strict